పే చానల్ ధరలు తగ్గక తప్పదా?

పే చానల్ యజమానులు చందాదారుల కొనుగోలు శక్తిని లెక్కలోకి తీసుకోకుండా అత్యాశతో గరిష్ఠ చిల్లర ధరలు నిర్ణయించినా క్రమంగా వాళ్ళ చానల్స్ ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారో గమనిస్తూ ధరలు

Read more

డిజిటైజేషన్ హయాంలో కేబుల్/ డిటిహెచ్ చందాదారుల హక్కులు

డిజిటైజేషన్ వలన ధరలు పెరగటం అనేది ఒక పార్శ్వం మాత్రమే. అదే సమయంలో చందాదారుల ప్రయోజనాలు కాపాడటానికి, హక్కులు కల్పించటానికి, ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి ట్రాయ్ అనేక చర్యలు

Read more
error: Content is protected !!