హైటెక్స్ లో 3 రోజుల కేబుల్ నెట్ ఎక్స్ పో

7వ కేబుల్ నెట్ ఎక్స్ పో విజన్ కు రంగం సిద్ధమైంది. ఆగస్టు 17, 18,19 తేదీలలో జరిగే ఈ ప్రీమియం ఎగ్జిబిషన్ కు  ప్రతిష్ఠాత్మకమైన హైటెక్స్

Read more